Tijdens de week van de mobiliteit trokken de fietsenhandelaars en heel veel vrijwilligers  naar alle Leedse scholen om de lichten, bel , zadelhoogte, remmen, reflectoren en bandenspanning van de fietsen na te kijken.  De meeste herstellingen werden onmiddellijk uitgevoerd. Dit mooi initiatief kreeg de steun van  het college van burgmeester en schepenen , de verkeersdienst en verkeerscommissie.