Welkom bij CD&V Lede

Lede

JA ik wil

02-04-2021

Wil jij je laten vaccineren?  'JA  ik wil, omdat ik graag  weer onder de mensen wil zijn' zegt burgemeester Roland Uyttendaele. …

Lees meer

Ondanks het rare jaar 2020 wensen  wij  onze jaarlijkse tradities in ere te houden door  Leedse verenigingen te steunen. Dit…

Lees meer

De ministerraad heeft vandaag, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, zijn goedkeuring gegeven voor…

Lees meer

Nieuwe zorgsite

22-12-2020

Het lokaal bestuur wil  de komende jaren investeren in een aantal infrastructuurprojecten waardoor de dienstverlening op…

Lees meer

Sinds 5 december staat de replicat van het oorlogsmoment op de markt

Lees meer

Tijdens de  digitale gemeenteraad van donderdag 19 november legde Paul De Jaeger de eed af als schepen van  van openbare werken,…

Lees meer

De Vlaamse overheid stelt een consumptiebudget van  29.976,45 €  ter beschikking aan Lede . Met dit budget worden kwetsbare…

Lees meer

Zwerfvuilactie

24-10-2020

Op zaterdag 24 oktober organiseerde de gemeente haar 10° zwerfvuilactie.  Naar jaarlijkse gewoonte nam CD&V deel aan deze…

Lees meer

 Het lokaal bestuur wenst  consumptiecheques aan te bieden aan het personeel  van het WZC Markizaat dat gedurende de acute fase…

Lees meer

Roland Uyttendaele

Burgemeester, Bestuurslid

Meer dan 65 jaar levenservaring en hierdoor meer dan ooit begaan met zijn medemens. “Overal…

Lees meer