Het Lokaal bestuur betreurt dat in Oordegem het laatste bankkantoor gesloten is en bijgevolg de laatste bankautomaten verdwenen zijn. Dit betekent voor de inwoners van Oordegem en omgeving een verre verplaatsing om cash geld te halen. Deze situatie brengt moeilijkheden mee - vooral voor inwoners die minder mobiel zijn.

 Het lokaal bestuur van Lede heeft daarom de afgelopen weken contact opgenomen met de 3 actoren die de bankautomaten beheren: Batopin, JofiCo en Bpost.

 Na herhaaldelijk aandringen liet Batopin ons weten dat ze enkel beslissen over het wegnemen van de automaten uit de bankkantoren en niet over het sluiten van de kantoren zelf. Verder motiveerde Batopin ook dat het volume van de geldopnemingen in Oordegem ontoereikend is om de  grote investering van een cash-punt te maken voor Oordegem.

 De partnerbanken van JofiCo zijn al enige tijd niet meer aanwezig in Oordegem. Toch nam het bestuur ook contact met hen op. De verschillende partnerbanken van JofiCo nemen elk hun eigen beslissing – ook wat bankautomaten betreft. Voorlopig is het bestuur niet op de hoogte of 1 van de partnerbanken plannen heeft om een extra bankautomaat te plaatsen in of rond Oordegem.

 Bpost tenslotte verbindt zich ertoe om bankautomaten in de postkantoren te voorzien in alle gemeenten waar deze dienst niet meer door een andere financiële instelling wordt aangeboden. Bpost laat weten dat de term ‘gemeente’ slaat op gemeente Lede en ze zodoende voldoet aan haar verplichtingen.

Het bestuur blijft bereid om in overleg te gaan met deze 3 actoren, hun partnerbanken en andere partners om voor onze burgers de situatie rond de bankautomaten te verbeteren