De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is bevoegd voor alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen en de gemeentelijke politieverordeningen. 

Het aantal raadsleden is in functie van het bevolkingsaantal. In Lede is de gemeenteraad samengesteld uit 25 gemeenteraadsleden. 

De verdeling van de zetels voor de legislatuur 2019-2024 is als volgt:
* CD&V: 10 zetels
* N-VA: 4 zetels
* Open Lede: 4 zetels
* Groen: 3 zetels
* Coöperatie: 2 zetels
* Lede, Vlaams en Zinvol: 2 zetels

Uit hun midden kiezen de raadsleden de schepenen. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en schepenen.  De gemeenteraad vergadert in principe elke derde donderdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, Lede) om 19.30 uur. De openbare zitting kan door iedereen bijgewoond worden.  

Klik hier om de agenda & verslagen van de gemeenteraad te lezen