De Vlaamse overheid stelt een consumptiebudget van  29.976,45 €  ter beschikking aan Lede .

Met dit budget worden kwetsbare burgers, de lokale economie en de 4 armoedeverenigingen, nl. Welzijnschakel Lede, voedselbedeling Sint Martinus, Sint Vincentius en  Caravan d’experience ondersteunt.

Wij maken gebruik van ons bestaand systeem van de gemeentelijke cadeaucheques die worden uitgereikt aan de Leedse armoedeverenigingen.

Deze coronacheques zijn bij de deelnemende handelaar op het grondgebied van Lede te gebruiken voor 30 september 2021 en de handelaar kan aansluitend de coronacheques inwisselen tot 31 december 2021.

Deze subsidie is aansluitend op  federale, Vlaamse maatregelen en eveneens aansluitend  op onze lokale corona ondersteuning. Onze lokale extra steun van 20.000 euro is voor mensen met leefloon en voor mensen met een actief dossier budgetbeheer via het OCMW van Lede zoals reeds geduid in het relanceplan.