Kerkenbeleidsplan van Parochie Lede goedgekeurd op de gemeenteraad.


donderdag, 21 september, 2017
Kerkenbeleidsplan Lede

Na meer dan 2 jaar overleg tussen de Parochiale Eenheid en het college van burgemeester en schepenen, is het kerkenbeleidsplan samen met de afsprakennota goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 21 september 2017.  Er stemden 10 gemeenteraadsleden voor, 8 tegen en 6 onthielden zich.  De 8 raadsleden van CD&V stemden voor.

Documenten