Nieuwjaarsspeech van onze voorzitter Paul De Winne op zondag 29 januari


 

Mevrouw de minister, beste Joke,

 

Heer provinciaal CD&V voorzitter, beste Marc,

 

Heer arrondissementeel CD&V voorzitter, beste Herman,

 

Beste genodigden en beste CD&V vrienden,

 

                                                                  

 

2016 hebben we achter ons gelaten, een jaar om snel te vergeten. Door blinde terreur vielen er in Europa 138 doden, waarvan in eigen land 35, om dan nog te zwijgen over de vele duizenden doden buiten Europa. 2016 was ook het jaar waarin de muziek overleed. Met Leonard Cohen was het de zoveelste muzikant die in 2016 heen ging. Ook David Bowie en Prince, en in eigen land Eddy Wally en Toots Tielemans, ruilden het tijdelijke voor het eeuwige. Bovendien kregen we in 2016 daar bovenop onverwachte ontwikkelingen, zoals de Brexit en de verkiezing van Donald Trump. Laten we echter onbevreesd en positief uitkijken naar 2017. Laten we hier en nu op een ontspannen manier samenzijn en samen een wij-gevoel creëren.

 

Beste vrienden, onze CD&V mandatarissen beseffen maar al te goed dat de belangrijke verkiezingen van 2018 voor de deur staan. Als een hecht team bereiden ze zich er op voor. Ondertussen gaan ze gestaag verder met de uitvoering van de voorop gestelde projecten en ik mag er aan toe voegen dat ze op schema zitten.

 

Zo is men begonnen aan de bouw van een nieuw dienstencentrum hier in Wanzele, een project dat zowel onze jeugd als onze ouderen ten goede komt. Voor onze sporters was er reeds de aanleg van een voetbalveld in kunstgras.

 

In het kader van de dorpskernvernieuwing is men gestart met de heraanleg van de markt en zijn ruime omgeving. Eveneens is de kogel door de kerk met betrekking tot de grote steenweg te Oordegem. De werken gaan er van start in maart. In de Guchtstraat zijn de onteigeningen afgerond, zodat men kan overgaan tot de uitvoering van de werken. Bijna gelijktijdig wordt de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien in de Molenbergstraat, de Reymeersstraat en de Rosselstraat. Een probleem echter blijft nog steeds de Broeder De Saedeleerstraat. De uitvoeringsplannen en de onderhandelingen met VMM, de Vlaamse milieumaatschappij, waren zo goed als rond, toen het lumineuze idee kwam om de spoorweg te onderboren voor de waterafvoer, iets wat tien jaar geleden reeds voorgesteld werd, toen niet kon en nu terug op tafel gelegd wordt. Het kan verkeren, is het niet? Men heeft ons echter verzekerd dat dit weinig vertraging  zou opleveren met betrekking tot de uitvoering van het project.

 

Infrabel is sinds enkele maanden bezig met de aanleg van een bufferbekken in Oordegem en de renovatie van de grachten langs de spoorlijn Brussel-Gent. In het kader daarvan zijn er rioleringswerken gepland in de Hoging, de Oude Heirweg en de Kluize, tien jaar vroeger dan voorzien. Mevrouw de minister Joke Schauvlieghe heeft reeds een budjet van 1.900.000 euro opzij gezet voor deze werken. Met dank. Tot hier de lopende openbare werken, zonder het dagdagelijks onderhoud van fietspaden en voetpaden te vergeten.

 

De nieuwbouw van een politiekantoor samen met Erpe-Mere in de Hoogstraat zit in de ontwerpfase. Hopelijk mogen we er later ook een brandweerkazerne samen met de brandweerzone Zuid-Oost neerpoten. Dat zal Lede niet enkel een meerwaarde geven, maar ook het veiligheidsgevoel verhogen.

 

Ondertussen moeten we blijvend onze blik richten op een snelle realisatie van assistentiewoningen, liefst in het zorgcentrum Markizaat, en van sociale woningen.

 

Maar wat er zeker in de picture moet komen in 2017 is de integratie van het OCMW in de gemeente. Beide besturen hebben reeds één zelfde ontvanger, dit jaar krijgen ze ook één zelfde secretaris. Over de locatie van waaruit dat        ééngemaakte bestuur, met zóveel meer personeel, zal functioneren moet dit jaar de knoop doorgehakt worden. Opteert men voor een uitbreiding van bestaande gebouwen of opteert men voor een nieuwbouw? De beslissing zal genomen worden op basis van een extern dienstverleningsmodel, dat eind februari zal afgerond zijn. Samen met onze mandatarissen, en het voltallige CD&V bestuur, gaan we er voor.

 

Bij deze wil ik dan ook onze burgemeester Roland, onze schepenen Robert, Elke en Geertrui, onze overige mandatarissen Elsy, Isabelle, Ann, Eric, Paul, Guy, Rob, Steven en het voltallige bestuur danken voor hun inzet. Ook onze coalitiepartner wil ik in mijn dank betrekken voor hun constructieve samenwerking. Eveneens een speciaal woordje van dank aan onze evenementenorganisator Rutger Goeman, die de voortrekker is bij de organisatie van het CD&V eetfestijn, deze nieuwjaarsreceptie en nog zoveel meer. Jullie, beste CD&V leden en CD&V sympathisanten, wil ik danken voor jullie ononderbroken steun aan onze partij.

 

 

 

Ik wil nu, net zoals vorige jaren, besluiten met de volgende inspirerende tekst :

 

Hoe goed het jaar wordt, bepalen we zelf, toch wens ik jullie voor 2017 dat u mag zijn :

 

            Jong genoeg om geestdriftig te blijven,

 

            Groot genoeg om over spanningen te stappen

 

            Klein genoeg om u te blijven verwonderen,

 

            Persoonlijk genoeg om geen massamens te worden,

 

            Sociaal genoeg om heel veel samen te doen

 

            Wijs genoeg om te kiezen voor wat goed en schoon is

 

            Gelukkig genoeg om anderen gelukkig te maken

 

            Hartelijk genoeg om dit elk-ander te wensen.

 

 

 

Ik dank u.